معرفی شهرک های ایران

با پاسخ دهی بالا

امکان ثبت شرکت خود

و معرفی کامل در صمت یار

معرفی خدمات شما

به بهترین نحوه

تعریف شهرک صنعتی

شهرک صنعتی منطقه‌ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکزشدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

شرکت شهرک‌های صنعتی بر اساس قانون مصوبه ۷ / ۱۲ / ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به‌منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی تاسیس شد. این قانون از تاریخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۷۶ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ ۲۲ / ۶ / ۱۳۷۷ از سوی دولت وقت تصویب شد.

چرا صمت یار؟

به علاوه در صورت موفقیت فرآیند توسعه یک شهرک تخصصی این فرآیند الگوی مناسبی برای تسری و تعمیم به سایر مناطق خواهد بود. وجه بارز موارد فوق‌الذکر، تمرکز بخش سیاستگذاری بر توانمندسازی به جای مداخله مستقیم و درنتیجه، پایایی و پایداری توسعه حاصل از این روش است. انتخاب صحیح محل استقرار شهرک‌ها با توجه به حجم اثرگذاری آنها بر اقتصاد منطقه‌ای و ملی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت سیاستگذاران در این عرصه داشته باشد.

چه کسانی صمت یار انتخاب کرد؟

معرفی گسترده

به‌طور کلی، توسعه شهرک‌های صنعتی به دلایل متعددی برای سیاستگذاران اهمیت دارد. از جمله اینکه شهرک‌های صنعتی می‌توانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشند چراکه در نتیجه توسعه شهرک‌ها، بنگاه‌ها با بازده بیشتر و استفاده تخصصی‌تر از امکانات و اولویت‌های موجود کار می‌کنند

استفاده از آخرین تکنولوژی

در صورت موفقیت فرآیند توسعه یک شهرک تخصصی این فرآیند الگوی مناسبی برای تسری و تعمیم به سایر مناطق خواهد بود. وجه بارز موارد فوق‌الذکر، تمرکز بخش سیاستگذاری بر توانمندسازی به جای مداخله مستقیم و درنتیجه، پایایی و پایداری توسعه حاصل از این روش است.

امکانات عالی

شهرک‌های صنعتی دارای ویژگی‌های خاصی هستند که توجه به آنها می‌تواند سیاستگذاران را به ساماندهی مناسب این شهرک‌ها هدایت کند: مثلاً اینکه این شهرک‌ها در منطقه جغرافیایی خارج از محیط‌های مسکونی تمرکز دارند و در نتیجه عوارض زیست‌محیطی و غیره‌ای ندارند.

واحد های مستقل

سازمان مستقل با هدف توسعه مبتنی بر دانایی از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در اصفهان، قطب اقتصادی و صنعتی ایران شکل گرفته است.

ویژگی‌های شهرک‌های صنعتی

  • به‌طور کلی، توسعه شهرک‌های صنعتی به دلایل متعددی برای سیاستگذاران اهمیت دارد. از جمله اینکه شهرک‌های صنعتی می‌توانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشند چراکه در نتیجه توسعه شهرک‌ها، بنگاه‌ها با بازده بیشتر و استفاده تخصصی‌تر از امکانات و اولویت‌های موجود کار می‌کنند و بازده زمانی واکنش آنها نسبت به بازار بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که به صورت انفرادی کار می‌کنند.

  • وجه بارز موارد فوق‌الذکر، تمرکز بخش سیاستگذاری بر توانمندسازی به جای مداخله مستقیم و درنتیجه، پایایی و پایداری توسعه حاصل از این روش است. انتخاب صحیح محل استقرار شهرک‌ها با توجه به حجم اثرگذاری آنها بر اقتصاد منطقه‌ای و ملی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت سیاستگذاران در این عرصه داشته باشد.

  • این شهرک‌های صنعتی دارای ویژگی‌های خاصی هستند که توجه به آنها می‌تواند سیاستگذاران را به ساماندهی مناسب این شهرک‌ها هدایت کند: مثلاً اینکه این شهرک‌ها در منطقه جغرافیایی خارج از محیط‌های مسکونی تمرکز دارند و در نتیجه عوارض زیست‌محیطی و غیره‌ای ندارند.