برگزاری اولین نمایشگاه مجازی صنایع کوچک استان آذربایجان غربی
برگزاری اولین نمایشگاه مجازی صنایع کوچک استان آذربایجان غربی

توضیحات:

در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی، دانشگاه صنعتی ارومیه و شرکت هوشمندسازان سمت نو، اولین نمایشگاه مجازی در سطح کشور در سامانه صمتیار، شامل وب سایت و اپلیکیشن Android و iOS، برای تولیدات صنایع استان آذربایجان غربی در جهت حفظ ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در زنجیره تامین برگزار میشود. تاریخ ثبت نام از 8 تا 24 فروردین میباشد که از طریق سامانه صمتیار صورت میگیرد و نمایشگاه در تاریخ 6 اردیبهشت شروع شده و تا تاریخ 31 تیر ماه به صورت 24 ساعته از طریق سامانه در دسترس خواهد بود.

برای راهنمایی و کسب اطلاعات با شماره تلفن 02128424134 تماس بگیرید.1399-1-7