تفاهم نامه همکاری با شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی
تفاهم نامه همکاری با شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی

توضیحات:

در جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید و کالای ایرانی و سیاستهای دولت تدبیر و امید در توسعه اشتغال و کارآفرینی، تفاهمنامه همکاری سه جانبه بین شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی، دانشگاه صنعتی ارومیه و شرکت هوشمندسازان سمت نو برای معرفی و توسعه سامانه نمایشگاه مجازی صمتیار در استان آذربایجان غربی بین عنوان پایلوت کشوری امضا گردید. هدف این سامانه توسعه یکپارچگی در ارتباطات افقی و عمودی داخلی و بین المللی زنجیره تامین، تولید و عرضه کالا و خدمات ایرانی به زبانهای زنده دنیا است. موضوعی که ضمن داشتن مزیت هزینهای و کیفی قابل توجه نسبت به نمایشگاههای فیزیکی، سطح مخاطبین و اثر نمایشگاهها را نیز به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.1399-1-7