نمایشگاه

صنایع کوچک آذربایجان غربی


1399-12-27 -- 1400-3-27
شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی
09304797546
expo@samtyar.com
شرکت شهرک­ های صنعتی استان آذربایجان غربی

لیست شرکت های شرکت کننده در صنایع کوچک آذربایجان غربی

زر سیم فرد آذربایجان
زر سیم فرد آذربایجان
 • دسته بندی شرکت: برق و الکترونیک
شرکت چی چست شیر آذربایجان
شرکت چی چست شیر آذربایجان
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شرکت آذر لبن شاد
شرکت آذر لبن شاد
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شرکت آراز دمیر آذربایجان
شرکت آراز دمیر آذربایجان
 • دسته بندی شرکت: فلزی
شرکت سالار قند حاج داداش
شرکت سالار قند حاج داداش
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شرکت اروم ویلای احسان
شرکت اروم ویلای احسان
 • دسته بندی شرکت: ساخت و ساز
شرکت پارس سهند شیمی
شرکت پارس سهند شیمی
 • دسته بندی شرکت: شیمیایی، اسیدی و نفتی
شرکت هیدرولیک اطلس
شرکت هیدرولیک اطلس
 • دسته بندی شرکت: شیمیایی، اسیدی و نفتی
شرکت کلیم مبل دنیز
شرکت کلیم مبل دنیز
 • دسته بندی شرکت: چوبی
شرکت داراب نوش
شرکت داراب نوش
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شرکت چراغ سبز فرجام
شرکت چراغ سبز فرجام
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شرکت ارس پلاست
شرکت ارس پلاست
 • دسته بندی شرکت: لاستیک و پلاستیک
شرکت آراز طب شمال غرب
شرکت آراز طب شمال غرب
 • دسته بندی شرکت: دارویی، طبی و بیمارستانی
شرکت آذران محور ارومیه
شرکت آذران محور ارومیه
 • دسته بندی شرکت: فلزی
شرکت ایپک کارتن
شرکت ایپک کارتن
 • دسته بندی شرکت: سلولزی (کارتن، کاغذ و ...)
شرکت قند نمونه اتحاد خوی
شرکت قند نمونه اتحاد خوی
 • دسته بندی شرکت: غذایی
شرکت آذر سبحان
شرکت آذر سبحان
 • دسته بندی شرکت: چوبی
شرکت اروم تکسان صنعت
شرکت اروم تکسان صنعت
 • دسته بندی شرکت: ماشین آلات و تجهیزات
شرکت سرنوش سازان
شرکت سرنوش سازان
 • دسته بندی شرکت: آرایشی، بهداشتی و شوینده ها
شرکت اروم نارک
شرکت اروم نارک
 • دسته بندی شرکت: غذایی

حامیان نمایشگاه های صمت یار