نمایشگاه مجازی تولید ایرانی
اولین نمایشگاه مجازی صنایع کوچک استان آذربایجان غربی اولین نمایشگاه مجازی فرش دستبافت استان لرستان

لیست نمایشگاه های مجازی صمت یار

نمایشگاه مجازی تولید ایرانی

استان : آذربايجان غربی
تاریخ شروع نمایشگاه: 1398-12-27
تاریخ اتمام برگزاری: 1399-6-24
برگزار شده

اولین نمایشگاه مجازی صنایع کوچک استان آذربایجان غربی

استان : آذربايجان غربی
تاریخ شروع نمایشگاه: 1399-2-20
تاریخ اتمام برگزاری: 1399-6-11
برگزار شده

اولین نمایشگاه مجازی فرش دستبافت استان لرستان

استان : لرستان
تاریخ شروع نمایشگاه: 1399-6-24
تاریخ اتمام برگزاری: 1399-8-30
در حال برگزاری

صمت یار را همیشه همراه خود داشته باش

دریافت اپلیکیشن
application -
application -

تازه های نمایشگاهی صمت یار

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی صنایع کوچک استان آذربایجان غربی

در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین شرکت شهرکهای صنعتی استان...

مشاهده خبر

تفاهم نامه همکاری با شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی

در جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید...

مشاهده خبر

راه اندازی سامانه نمایشگاه مجازی

شرکت ه...

مشاهده خبر