شهرک صنعتی بن
شهرک صنعتی بن
جزئیات
آدرس وبسایت :
شماره تماس :
عرض جغرافیایی : 32.548600 درجه
طول جغرافیایی : 50.756409 درجه
آدرس :

در دست تکمیل

بخش های شهرک
شرکت ها
اخبار
بخش های شهرک

در دست تکمیل

در دست تکمیل

در دست تکمیل