شهرک صنعتی ابرکوه
شهرک صنعتی ابرکوه
جزئیات
آدرس وبسایت :
شماره تماس :
عرض جغرافیایی : 31.111904 درجه
طول جغرافیایی : 53.234642 درجه
آدرس :

در دست تکمیل

بخش های شهرک
شرکت ها
اخبار
بخش های شهرک

در دست تکمیل

در دست تکمیل

در دست تکمیل