شهرک صنعتی تبریز 5 - سرمایه گذاری خارجی
شهرک صنعتی تبریز 5 - سرمایه گذاری خارجی
جزئیات
آدرس وبسایت : http://shahrakkhareji.ir
شماره تماس : 04132466332
عرض جغرافیایی : 38.222806 درجه
طول جغرافیایی : 46.067694 درجه
آدرس :

جاده تبریز - صوفیان شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی

بخش های شهرک
شرکت ها
اخبار
بخش های شهرک

.

.

مدیر عامل :   خداویردی تاری

رئیس هیات مدیره : امیر نراقی

نایب رئیس هیات مدیره : محمدحسین رشید حسین زاده

عضو هیات مدیره : علامرضا حکیمی

عضو هیات مدیره : کاوه خداپرست

عضو هیات مدیره : محمد حمیدیه